32 440 99 88

Opis badań tomografii komputerowej

TK GŁOWY

Tomografia komputerowa głowy to podstawowe badanie w diagnostyce chorób mózgowia. W niektórych przypadkach podawany jest dożylnie środek kontrastowy, aby zmiany chorobowe były lepiej uwidocznione. W trakcie badania możliwa jest ocena kości, tkanki nerwowej (istota biała i szara), a także przestrzeni zawierającej płyn mózgowo-rdzeniowy.

 

TK OCZODOŁÓW

Badanie tomografii komputerowej oczodołów zazwyczaj odbywa się przed i po podaniu środka kontrastowego. Umożliwia ono dokładne uwidocznienie struktur kostnych oczodołu, mięśni zewnątrz-gałkowych, gałki ocznej oraz pozagałkowej tkanki tłuszczowej. Pozwala także na wykrycie i zlokalizowanie ciał obcych w obrębie gałki ocznej.

 

TK TWARZOCZASZKI

Badanie tomografii komputerowej twarzoczaszki umożliwia wykrycie uszkodzeń struktur kostnych oraz patologii tkanek miękkich. W niektórych przypadkach do badania podawany jest dożylnie środek kontrastowy.

 

TK PIRAMID KOŚCI SKRONIOWYCH

Do badania piramid kości skroniowych zazwyczaj nie stosuje się wzmocnienia kontrastowego. Badanie to pozwala na obserwację elementów ucha środkowego i wewnętrznego oraz otworów i kanałów kostnych.

 

TK ZATOK OBOCZNYCH NOSA 

Tomografia komputerowa zatok obocznych nosa jest badaniem jamy nosowej i zatok przynosowych. Badanie pozwala zobrazować strukturę kostną oraz tkanki miękkie. Zazwyczaj nie jest podawany środek cieniujący, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. 

 

TK SZYI 

W tomografii komputerowej szyi badana jest krtań, nosogardziel, tarczyca oraz ślinianki. Podczas badania szyi pacjent musi wstrzymać połykanie i odruch kaszlu. Podczas badania oceniane są węzły chłonne, nacieki zapalne lub nowotworowe od podstawy czaszki do otworu górnego klatki piersiowej. 

 

TK JAMY BRZUSZNEJ 

Tomografia komputerowa jamy brzusznej pozwala na uzyskanie dokładnych obrazów przekrojów narządów (wątroba, śledziona, trzustka, nerki) oraz tkanek. Przed badaniem zazwyczaj podawany jest środek kontrastowy.

  

TK JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MAŁEJ 

Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy małej wykonywana jest w celu obserwowania zmian między procesami rozrostowymi, pierwotnymi i wtórnym, a malformacjami naczyniowymi wątroby oraz w celu zdiagnozowania stanu narządów (np. trzustki). 

 

TK KLATKI PIERSIOWEJ 

Badanie tomografii klaki piersiowej pozwala zobrazować tkanki miękkie śródpiersia, powietrzną tkankę płucną oraz kości. Uwidocznione zostają węzły chłonne wnęk i śródpiersia, san zaawansowania procesów rozrostowych w obrębie płuc i śródpiersia, patologie opłucnej a także zmiany w obrębie kręgów i żeber.

  

TK KRĘGOSŁUPA 

Metodą obrazowania części kostnych kanału kręgowego jest tomografia komputerowa. W zależności od zaleceń lekarza, badanie wykonuje się ze wzmocnieniem kontrastowym lub bez. W trakcie badania ocenia się patologię krążka międzykręgowego i przylegających do niego powierzchni  trzonów. Konieczne jest określenie odcinka/poziomu na którym badanie ma być wykonane.

 

 HRTC KLATKI PIERSIOWEJ 

Badanie HRTC to badanie obrazujące tkankę płucną. Przed badaniem zazwyczaj wykonuje się RTG klatki piersiowej. Badanie służy dokładnej ocenie tkanki płucnej, bez możliwości oceny struktur śródpiersia. Umożliwia określenie umiejscowienia, rozległości i typu zmian radiologicznych oraz przewagi zmian w górnych czy dolnych partiach płuca, a także czy zmiany są bardziej nasilone obwodowo czy też centralnie.

  

TK KOŃCZYNY GÓRNEJ LUB DOLNEJ 

Tomografię komputerową kończyny górnej lub dolnej w celu oceny struktury kostnej. Badanie wykazuje również zmiany w tkankach miękkich wokół kości oraz nacieki zapale szerzące się z kości na tkanki miękkie lub odwrotnie.

  

ANGIOGRAFIA TK 

Angiografia tomografii komputerowej to badanie podczas którego następuje podanie środka kontrastowego. Badanie to pozwala uwidocznić przebieg i wygląd naczyń krwionośnych pacjenta.